Frågor och svar

Vad är Boja Group?

– Boja Group är ett företag som hjälper behandlingshem med utslussboende åt deras kunder.

Varför behövs Boja Group?

– Vi arbetar med vårt nätverk av behandlingshem och fastighetsägare. Med vår kunskap och erfarenhet så hittar vi nya lösningar. Vårdkedjan förlängs och den enskildes sekundära vårdbehov tillfredsställs.

Vad kostar det?

– Beroende på var lägenheten ligger sätts hyresnivån. Vi ger alltid ett fast pris per dygn.

Vem kontaktar man?

Ansvarig för verksamheten är addiktologen och verksamhetsledaren Bo Johansson, tel 070-659 89 35 E-mail: bosse@bojagroup.se