Information

Referens/ träningsboende från behandlingshem eller annan behandlingsenhet kan ske i samarbete med Boja Group AB. Placeringen innebär ett eget boende som och pågår under 3–12  månader.

Placeringen sker i nära samarbete med behandlingshemmet eller den behandlingsenhet som placerat den enskilde. Det innebär bland annat att vid ett återfall kan den enskilde återvända till behandlingshemmet/behandlingsenheten under en tid för återfallsinventering och utredning av boendet. Samarbetet innebär också att den enskilde deltar i behandlingshemmets eftervårdsgrupp på kvällstid.

Den enskilde guidas till en tidig kontakt med arbetsförmedlingen med målet att bli ekonomiskt självförsörjande.
Referens/ träningsboende är inte en permanent boendeform, men boendet kan med fördel användas som referensboende – att själv betala sin hyra är ett tydligt sätt att visa på sin förmåga att ta eget ansvar i ekonomiska angelägenheter, vilket kan vara en fördel när den enskilde söker eget boendekontrakt på den allt mer ansträngda bostadsmarknaden.

Möte

Kontakta oss för ett möte där vi erbjuder ett utslussboende.

  • Referens/ träningsboende i lägenhet
  • Referens/ träningsboende i möblerat rum
  • Referens/ träningsboende i korridor

Är du intresserad av referens/ träningsboende och placering med eget boende?

Kontakta Anna Johansson på tel: 072-521 90 05

 

Inskrivning/överenskommelse

Lycka till med ditt nya referens/ träningsboende!

Vi ses på möten och följer den bestämda planen med Boja-group och ditt behandlingshem.