Information

Utslussbehandling från behandlingshem eller annan behandlingsenhet kan ske i samarbete med Boja Group AB. Placeringen innebär ett eget boende – ensam eller tillsammans med en eller två andra personer – och pågår under 6–12  månader.

Placeringen sker i nära samarbete med behandlingshemmet eller den behandlingsenhet som placerat den enskilde. Det innebär bland annat att vid ett återfall kan den enskilde återvända till behandlingshemmet/behandlingsenheten under en tid för återfallsinventering och utredning av boendet.
Samarbetet innebär också att den enskilde deltar i behandlingshemmets eftervårdsgrupp på kvällstid.

Målet med utslussboendet är att den enskilde ska bli drogfri och fri från kriminalitet samt få handledning för att bli en produktiv och ansvarsfull medmänniska. Den enskilde guidas till en tidig kontakt med arbetsförmedlingen med målet att bli ekonomiskt självförsörjande.
En viktig del i utslussverksamheten är också att fördjupa relationer till exempel familj, arbetskamrater, släkt och vänner med flera som har ett levnadssätt som främjar tillfrisknandeprocessen.
Utslussbehandling är inte en permanent boendeform, men boendet kan med fördel användas som referensboende – att själv betala sin hyra är ett tydligt sätt att visa på sin förmåga att ta eget ansvar i ekonomiska angelägenheter, vilket kan vara en fördel när den enskilde söker eget boendekontrakt på den allt mer ansträngda bostadsmarknaden.

Möte

Kontakta oss för ett möte där vi erbjuder ett utslussboende.

  • Utslussboende i lägenhet
  • Utslussboende i möblerat rum
  • Utslussboende i korridor
  • En viktig del i utslussverksamheten är också att fördjupa relationer till ex familj, arbetskamrater, släkt och vänner mfl som har ett levnadssätt som främjar tillfrisknande processen.

Är du intresserad av Utslussbehandling och placering med eget boende?

Kontakta Anna Johansson på tel: 072-521 90 05

 

Inskrivning/överenskommelse

Lycka till med ditt nya boende!

Vi ses på möten och följer den bestämda planen med Bojagroup och ditt behandlingshem.