Referensboende

REFERENSBOENDE I BOJA Group AB – referens/ träningsboende

Boende i lägenhet som är belägen i Härnösand – Kramfors eller Sundsvall innebär eget boende i lägenhet under 3 till 12 månader. Efter avslutat och skötsamt referensboende under tid kan lägenhet hyras genom hyresavtal med Boja Group.

Inför övergången till referensboendet kommer den enskilde guidas till lämplig sysselsättning i samråd med Boja Groups personal och arbetsförmedlingen i Sundsvall, som är företrädare för länets arbetsförmedlingskontor för denna målgrupp.

Arbetsförmedlingen kartlägger den enskildes styrkor, svagheter och behov, detta kartläggningsarbete sker vid fysiska träffar med arbetsförmedlingen i Boja Groups lokaler i Härnösand alternativt på arbetsförmedlingens kontor i Sundsvall.

Därefter planeras lämplig sysselsättning i någon av ovan nämnda orter. Sysselsättningen kan innebära studier, arbete, praktik eller annan sysselsättning som är lämpad för den enskilde.  

Nätverksarbete  prioriteras, relationer och återanpassning i samhället är målbilden för den enskilt placerade under tiden för referensboende. Även frågor rörande ekonomi och eget ansvar prioriteras för den placerade, liksom friskvård och hälsa.

Den enskilde kommer deltaga i referens/ träningsboende-grupp och eftervårdsgrupp en gång i veckan och förväntas fortsätta sitt engagemang i 12-stegsrörelsens självhjälpsmöten. Referens/ träningsboende i form av hembesök görs regelbundet. Urinprover och utandningsprov förekommer under referensboende-tiden.  

Placeringen innebär referensboende i Boja:s referensboende verksamhet och i nära samarbete med Korpbergets behandlingscenter AB. I samarbetet innebär om återfall sker så erbjuds den enskilde i samråd med beställaren åka till Korpberget behandlingscenter AB för återfallsinventering under 2 veckor utan extra kostnad, om inte den enskilde inskrivne godtar förslaget om återgång till behandlingsenheten så avslutas placeringen i Boja:s referensboende.

MÅL

Drogfrihet/ Nykterhet och frihet från kriminalitet och handledning till att bli produktiv och ansvarsfull medmänniska i samhället. Den inskrivne guidas till att ekonomiskt bli självförsörjande bland annat genom tidig kontakt med arbetsförmedlingen i Sundsvall / Härnösand och Kramfors.

KOSTNAD OCH INNEHÅLL

932:- i dygnskostnad för referens/ träningsboende-delen + försörjningsstöd exempel 3930:-/mån (riks norm) alternativt egen försörjning . Boja Group  erbjuder den enskilde friskvårdsbidrag på upphandlad friskvårdsanläggning , busskort, 5-10 körkortslektioner, mobiltelefon med kontankort. Vid avbruten placering så utgår ingen dygnskostnad till utföraren Boja Group AB , däremot är det tre månaders uppsägning på lägenhetskontraktet om sådan situation skulle uppstå , denna uppsägningskostnad faktureras beställaren/placerande myndighet. Månadsrapport från BoJa Group och arbetsförmedlingen erbjudes.

  1. Referens/ träningsboende stöd.
  2. Nykterhetskontroller samt UP-tester förekommer.
  3. Egen kontaktperson under referensboendetiden  
  4. Eftervårdsgrupp en gång i veckan (kväll).
  5. Referens/ träningsboende-grupp en gång i veckan.
  6. Busskort.
  7. 5 till 10 körkortslektioner
  8. Friskvårdsbidrag
  9. Mobiltelefon med kontankort     
  10. Återfallsveckor två (2) till antalet om den enskilde återfaller i aktivt beroende.

Kontaktuppgifter

Jan-Olov Öhlén
073-808 34 74

Anna Johansson
072-521 90 05